คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) เริ่มคลาส 1 - 19 พ.ค. 64