คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) เริ่มคลาส 1 - 23 มิ.ย. 64