คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) เริ่มคลาส 27 ต.ค.- 14 พ.ย. 64