คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) 1 - 23 มี.ค. 64