คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) 1 - 24 ธ.ค. 63