คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) 1 - 26 ก.พ. 64