คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) 4 - 26 ม.ค. 64