คอร์สสด ผ่าน zoom แพทย์รังสิต (ภาคปกติ) เริ่มคลาส 1 - 22 ธ.ค. 64