เนื้อหาชีวะปี1ชั้นพรีคลินิค

เนื้อหาชีวะปี1ชั้นพรีคลินิค

สร้างโดย ทีมผู้สอน MSTMED

4.3 (Average from 6 รีวิวs)

📍คอร์สเจาะลึกเนื้อหาชีวะ 

(ปี1 ชั้นพรีคลินิค) ม.รังสิต 

👩‍⚕โดยอาจารย์หมอ


เหมาะสำหรับ : น้องๆ ที่เตรียมสอบเข้าแพทย์ ทันตะ เภสัช ม.รังสิต โดยเฉพาะ


🧪หนึ่งในวิชาที่ใช้ในการรับตรง สอบเข้าคณะแพทย์ ทันตะ เภสัช ม.รังสิต ที่ถือว่าโจทย์และเนื้อหาค่อนข้างยากและเจาะลึกมากที่สุดหนึ่งในประเทศไทย


 👉หากพลาดทำคะแนนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะถือว่าพลาดหลุดมือคณะในฝันไป

 ต้องรอซิ่วอีกทีในปีหน้า


 🦠เราจึงควรเตรียมตัวเข้าห้องสอบอย่างคนพร้อมจริงๆ ทำความรู้จักกับเนื้อหา เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาชีวะ ม.รังสิตมากขึ้น เพื่อเตรียมเป็นนักศึกษาแพทย์ ทันตะ และเภสัชม.รังสิต 


📌เนื้อหาเจาะลึกอธิบายง่าย เข้าใจอย่างง่าย จดจำเป็นระบบ เนื้อหาแน่น กระชับ ตรงจุด มีสรุปจุดสำคัญไว้ให้ครบถ้วน และช่วยประหยัดเวลาอ่านเองและพลังงานสมองไว้ใช้ในการทำข้อสอบวิชาอื่นๆ 


 📝น้องๆจะได้เรียนรู้หลักการและวิธีจำตำรา และสามารถนำไปเป็นต่อยอดในการเรียนต่อในชั้นปี1-3 (ชั้นพรีคลินิค) ได้อีกต่อไป


 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 1 Nervous system
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 2 ANS
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 3 Reflex
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 4 Sensory organ
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 5 Supportive cell and Connective tissue
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 6 Muscular tissue
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 7 Animal tissue
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 8 Blood circulation
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 9 Respiratory system
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 10 Reproductive system
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 11 Urinary tract system
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 12 GI tract system
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 13 Genetic
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 14 โครงสร้างพืช
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 15 เนื้อเยื่อของพืช
 • 💉สรุปเนื้อหาเจาะลึก บทที่ 16 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์

Section 4: บทที่ 4 Sensory organ

รีวิวหลักสูตรนี้
Average from 6 รีวิวs

ยังไม่มีรีวิว...เกี่ยวกับผู้สอน