กฎระเบียบและข้อตกลง

กฎระเบียบและข้อตกลงของสถาบัน MSTMED สำหรับทุกคอร์สเรียน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง
ผู้ที่จะประสงค์สมัครคอร์สเรียนกับสถาบัน MSTMED ทุกคนจะถือว่ายอบรับเงื่อนไขและข้อตกลง

1.    ผู้เรียนทุกคนต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนของคอร์สแล้วเท่านั้น ก่อนเข้าคอร์สเรียนออนไลน์
2.    สถาบัน MSTMED เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งอื่นๆทั้งหมด ทางสถาบันอนุญาตให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้เรียนใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น 1 บัญชี (account) สามารถใช้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น กรณีที่ผู้ใช้ (User) ทำการเข้าระบบ (log In) มาใช้งานในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 คน ระบบจะทำการยกเลิกบัญชีของผู้เรียนนั้นทันที และไม่มีการคืนเงิน
3.    ห้ามผู้ใดทำการเผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการเผยแพร่ ในที่สาธารณะ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท หรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆ โดยมิได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากสถาบัน หากมีการละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ระบบจะทำการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้นั้นทันทีและไม่มีการคืนเงิน นอกจากนี้การละเมิดข้อตกลงด้านบนคือการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มีโทษทางอาญาทั้งโทษปรับและโทษจำคุก
4.    ในกรณีของคอร์สเทรนสัมภาษณ์นั้นไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองที่เข้าไปนั่งดู หรือรอผู้เรียนระหว่างการเทรน ทำการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอใดๆทั้งสิ้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถาบัน
5.    ถ้าผู้เรียน มาเรียนใน Class Workshop เทรนสัมภาษณ์ สายไป 30 นาที หรือ มาสายในขณะที่คนอื่นเรียนไปแล้วจะไม่มีการมาสอน หรือย้อนใหม่ ให้กับผู้เรียนเพราะจะทำให้การ workshop ล่าช้าและเสียเวลาของผู้เข้าเรียนท่านอื่น
6.    เอกสารชีทเรียน เมื่อทางสถาบันได้แจกให้แล้ว หรือจัดส่งให้ทางระบบขนส่งในแต่ละคอร์ส ถ้าผู้ได้ทำหาย ลืม หรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถมาขอเอกสารใหม่ได้อีกทุกกรณี
7.    ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลเอกสารหรืออุปกรณ์ของตนเอง ถ้าเอกสารหรืออุปกรณ์ได้ทุกจัดส่งไปแล้ว มีปัญหาเกิดที่ไม่เกี่ยวกับกับทางสถาบัน ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
8.    สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางการสอน หรือคอร์สออนไลน์เมื่อมีเหตุจำเป็น โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันจะมีการแจ้งล่วงหน้าและ update ในกลุ่ม Line , Facebook และแจ้งเตือนที่เว็ปไชต์ของทางสถาบัน ผู้เรียนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของสถาบันอย่างสม่ำเสมอจากเจ้าหน้าที่ Admin หรือจากกระดานข่าวสารของสถาบัน
9.    สถาบันมีสิทธิ์ยกเลิกการให้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์กับผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของทางสถาบัน และผู้เรียนที่ละเมิดกฎ หรือทำความเสื่อมเสียให้กับทางสถาบัน โดยทางสถาบันจะระงับสิทธิ์ในการขอค่าเรียนคอร์สต่างๆของสถาบันคืนด้วยประการทั้งปวง
10.    ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เรียนทราบว่า หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยใด เจ้าหน้าที่ Admin และผู้บริหารสถาบัน พร้อมให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ให้คำตอบให้กับผู้ปกครองและผู้เรียนด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ซื่อตรงเสมอ เพียงแจ้งให้ทางสถาบันทราบผ่านช่องทางต่างๆของสถาบัน ฉะนั้น “การโวยวายใดๆ” โดยไร้สาเหตุอันควรถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิด ไม่ควรกระทำ และถือเป็นการกระทำผิด ตามข้อตกลงสถาบัน ในครั้งที่ 1 ถือเป็นการตักเตือน หากเกิดซ้ำอีก ให้ถือว่าผู้เรียนหมดสภาพการเป็นผู้เรียนของสถาบันทันที และจะไม่คืนเงินให้ทุกกรณี