MSTMED

ข่าว และ บทความ


รายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ BMAT

27 มีนาคม 2566 ธนกฤต ศรีพัฒนวงศ์ 0 แนะนำคอร์สเรียน

enlightened ค้นหาศูนย์สอบที่อยู่ใกล้คุณ
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์กลางของ BMAT เว็บไซต์ : https://www.admissionstesting.org/find-a-centre/

 2. ค้นหาศูนย์สอบทีสะดวกที่สุดในแผนที่ โดยเลือก Thailand แล้วกดปุ่ม Search

 3. เลือกจากศูนย์สอบที่มีทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพ ชลบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก ขอนแก่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นต้น

 

 

smiley ข้อควรรู้ก่อนลงทะเบียนสอบ BMAT ด้วยตัวเอง

 1. แต่ละศูนย์สอบจะมีหมายกำหนดการเปิด-ปิดรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป

 2. บางศูนย์จะต้องกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดใบสมัครส่งไปอีกที

 

 

cool วิธีการสมัครสอบ BMAT ผ่านหน้าเว็บไซต์

 1. เข้าเว็บไซต์ : www.capwise.net/pages/bmat

 2. "Sign Up" ด้วย Email และตั้งค่า Password และทำการกดไปที่ "Register"

 3. กรอก Personal Info และเลือกสถาบันที่ต้องการจะสมัคร

 4. Access Arrangement ซึ่งหน้านี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการ

 5. เลือก Select Test center เพื่อทำการเลือกสนามสอบ

 6. ขั้นตอนสุดท้ายทำการชำระเงินผ่าน Application

 

mail วิธีการสมัครสอบ BMAT โดยการกรอกแบบฟอร์ม มีดังนี้

 • BMAT Registration form หน้าแรก : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน 

 • BMAT Registration form หน้าสอง : เลือกชื่อสถาบันที่ต้องการจะสมัครสอบ

 • BMAT Registration form หน้าสาม : กรณีไม่มีรายชื่อสถาบันที่ต้องการสมัครอยู่ใน list ที่ให้มาในหน้าสอง สามารถแจ้งรายชื่อสถาบันสถาบันที่ต้องการลงสมัครได้เลย

 

 

mail วิธีการสมัครสอบ BMAT โดยการกรอกแบบฟอร์ม มีดังนี้

 • BMAT Registration form หน้าสี่ : เป็นการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและ Access Arrangements

 • BMAT Registration form หน้าห้า : การอธิบายรายละเอียดของ Data Protection และการยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเป็นความจริงหรือไม่ หากผู้สมัครสอบมีการบิดเบือนข้อมูลอาจจะเสียสิทธิ์ในการสอบได้

 

ถ้าหากมีน้องๆท่านใดสนใจสมัครเข้าเรียน สามารถแชทมาถามรายละเอียดวิชาต่างๆ ได้เลยนะคะ.

ID line : @mstmed
โทร. 064-636-4198

 

 

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น