MSTMED

ข่าว และ บทความ


วิชาความถนัดแพทย์ คืออะไร?

4 มิถุนายน 2566 ธนกฤต ศรีพัฒนวงศ์ 0 แนะนำคอร์สเรียน

วิชาความถนัดแพทย์ คืออะไร?

จึงถือได้ว่าเป็นการสอบวิชาเฉพาะอีกหนึ่งตัวในการสอบ กสพท ที่มีความสำคัญไม่แพ้การสอบวิชาสามัญอื่นๆ เลย โดยวิชาความถนัดแพทย์ แบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ด้านเชาว์ปัญญา

สำหรับข้อสอบในด้านเชาว์ปัญญาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านการคำนวณ+IQ และด้านภาษา โดยที่จะมีโจทย์คณิตศาสตร์ โจทย์อนุกรมเลข โจทย์ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์อนุกรมภาพ

การจับคู่ความสัมพันธ์ และการอ่านจับใจความในวิชาภาษาไทยมาให้เราได้ทำกัน มีข้อสอบทั้งหมด 45 ข้อ เต็ม 100 คะแนน และมีเวลาในการทำทั้งหมด 75 นาที ซึ่งข้อสอบในส่วนแรกนี้จะทำให้น้องๆ

เสียเวลาเป็นอย่างมาก ทำไม่ทัน จนต้องเสียคะแนนไปแบบฟรีๆ ดังนั้น การเตรียมตัวที่ดีที่น้องควรทำก็คือ หาโจทย์หรือแบบฝึกหัดในปีเก่าๆ มาลองทำ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบโจทย์ที่เราจะต้องเจอในข้อสอบจริง

 และที่สำคัญอย่าลืมจับเวลาในการทำด้วยนะ เพื่อที่จะทำให้ได้รู้ว่าเราจะทำทันหรือไม่ ถ้าทำไม่ทันในครั้งแรก ครั้งต่อไปเราจะได้ทำการปรับวิธีการทำข้อสอบใหม่

2. ด้านจริยธรรมทางการแพทย์

สำหรับข้อสอบด้านจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่มีการคำนวณเหมือนข้อสอบด้านเชาว์ปัญญา แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกัน เพราะเป็นวิชาที่ไม่มีสอนในห้องเรียน 

จึงทำให้เราเก็งข้อสอบได้ยาก และหนังสือหลายๆ เล่มก็เฉละต่างกันในบางข้อ โดยที่แนวโน้มของข้อสอบมักจะออกเป็นมาเป็นกรณีและสถานการณ์ต่างๆ ทั่วในสังคม เนื้อหาของข้อสอบส่วนใหญ่จะอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ดังนั้นน้องๆ ควรที่จะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์สำคัญต่างๆ เอาไว้ด้วย และนอกจากนี้ยังมีส่วนของโจทย์เพื่อวัดความเข้าใจจริยธรรมของแพทย์ทั่วไปอีกด้วย โดยในด้านจริยธรรมจะมี

ข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ เต็ม 100 คะแนน และให้เวลาในการทำ 75 นาที ข้อสอบที่ออกส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่มีความยาวตั้งแต่ 2 บรรทัดขึ้นไป และให้เราทำการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ดังนั้นในการเลือกคำตอบเราไม่ควรเลือกคำตอบที่หลุดจากกรอบจริยธรรมหรือกฏหมายของแพทย์เป็นหลัก

3. ด้านทักษะการเชื่อมโยง

ข้อสอบด้านทักษะการเชื่อมโยง จะคล้ายๆ กับการสอบ GAT เชื่อมโยง ที่เป็นข้อสอบในแบบบทความ แล้วกำหนดรหัสมาให้เราเติมลงไปในข้อที่คิดมาถูกที่สุด 

ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะในการอ่านบทความและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้ มีข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ เต็ม 100 คะแนน และให้เวลาในการทำ 75 นาที 

ถึงจะเป็นข้อสอบในส่วนที่ง่ายที่สุด แต่เราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเหมือนกัน ดังนั้นเราควรที่จะอ่านให้ละเอียดทุกข้อก่อนที่จะตัดสินใจตอบลงไปนะ

smileyถ้าหากมีน้องๆท่านใดสนใจสมัครเข้าเรียน สามารถแชทมาถามรายละเอียดวิชาต่างๆ ได้เลยนะคะ.smiley

ID line : @mstmed
โทร. 064-636-4198

#แพทย์,#เข้าเแพทย์,#อยากเป็นหมอ,#สอบหมอ,#ติวเข้าหมอ,#เตรียมตัวเข้าหมอ,#เตรียมสอบหมอ,#DEK67,#หมอ67,#TCAS

 

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น