MSTMED

ข่าว และ บทความ


อัพเดท! สอบแพทย์ กสพท66 เตรียมตัวยังไง? ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

11 พฤษภาคม 2566 ธนกฤต ศรีพัฒนวงศ์ 0 แนะนำคอร์สเรียน

อัพเดท! สอบแพทย์ กสพท66 เตรียมตัวยังไง? ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

ก่อนอื่นต้องบอกให้น้องๆ ทราบเบื้องต้นก่อนว่า กสพท ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์,

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะดังกล่าว โดยมีสถาบันต่างๆ ร่วมด้วย ซึ่งจะแตกต่างกันแล้วแต่กฎเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยในแต่ละปี

โดยจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติตามที่ กสพท กำหนด

คุณสมบัติ

✨คณะทันตแพทยศาสตร์  รับเฉพาะเด็กสายวิทย์หรือเทียบเท่าสายวิทย์เท่านั้น

✨คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

✨กรณีเคยสอบติดและยืนยันสิทธิ์ แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบ1, 2 ไม่สามารถเลือกสาขาซ้ำได้

✨เด็กซิ่ว ปี 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวะ อยากซิ่วเข้าคณะเดิม ต้องลาออกก่อนสมัคร รอบ 3 Admission

✨เด็กซิ่วคณะอื่น ที่เรียนมามากว่า 1 ปี ต้องลาออกก่อน เพราะต้องใช้ใบลาออกมาเป็นหลักฐานการสอบ

ใช้คะแนนอะไรบ้าง

ในการยื่น กสพท ปี66 อาจต้องใช้คะแนนจาก 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่คะแนน TPAT1 กสพท และ A-Level (สัดส่วนคะแนนอ้างอิงจาก TCAS65)

📌โดยคะแนน คะแนน TPAT1 กสพท ใช้สัดส่วน 30% มีสอบ 3 พาร์ท ได้แก่

🔵 เชาว์ปัญญา

🔵 จริยธรรมทางการแพทย์

🔵 เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล

📌คะแนน A-Level ใช้สัดส่วน 70% แบ่งเป็น 7 วิชา โดยคะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% ของคะแนนเต็ม ซึ่งจะประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้

🔵 ฟิสิกส์

🔵 เคมี

🔵 ชีววิทยา

🔵 คณิตศาสตร์

🔵 อังกฤษ

🔵 ไทย

🔵 สังคม

เตรียมตัวยังไง

📌วิชาเฉพาะ กสพท

ข้อสอบแบ่งเป็น 3 Part

🔵 Part 1 เชาว์ปัญญา ความสามารถในการคำนวณ การจับใจความ เน้นไปที่คณิตศาสตร์เบื้องต้น ตรรกศาสตร์ อนุกรม การจับคู่ ความสัมพันธ์ ฯลฯ

แนะนำว่าให้น้องฝึกทำโจทย์เกี่ยวกับการมองภาพเยอะ ๆ เน้นการมอง Pattern ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ยิ่งเราเจอโจทย์เยอะเท่าไหร่ เราจะมีแนวคิดหลากหลายมากขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาในการหาความเชื่อมโยง ถ้าน้อง ๆ ฝึกทำทุกวันรับรองไม่ยากเกินไป เน้นการหาความสัมพันธ์ของรูปแบบ

🔵 Part 2 จริยธรรมแพทย์ เน้นไปเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

พาร์ทนี้จะเป็นโจทย์บทความให้อ่านและคิดตามความเหมาะสม ที่แนะนำว่าให้น้อง ๆ ลองทำข้อสอบเกี่ยวกับจริยธรรมเยอะ ๆ เราจะเห็นแนวทางว่าข้อที่ถูกอาจจะไม่ใช่ข้อที่เป็นคำตอบโลกสวย แต่ต้องตอบอย่าสมเหตุสมผลจริง ๆ เช่นเดิมข้อสอบประเภทนี้อาจจะฝึกทำเพื่อให้เป็นแนวทางหลากหลาย พี่คิดว่าไม่ยากเกินความสามาร

🔵 Part 3 เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล แนวข้อสอบคล้าย GAT

พาร์ทเน้นการวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความ การเตรียมตัวพี่แนะนำอาจจะลองฝึกแนวโจทย์ของ GAT หลักการคือจะต้องให้เหตุผล หรือตีความข้อความที่โจทย์ให้มาให้ได้ และคำตอบจะต้องมีเหตุผลรองรับเสมอ พี่แนะนำให้น้อง ๆ ลองฝึกอ่านบทความก่อนและตีความไปทีละประโยค และพยายามมองโจทย์ว่าเค้าต้องการอะไร

📌 A-Level (วิชาสามัญ)

🔵 ฟิสิกส์ เป็นเนื้อหาที่เราได้เรียนมาตอนม.ปลาย ทั้งหมดเลย การเตรียมตัวพี่แนะนำให้เริ่มทวนตั้งแต่บท ม.4 – ม.6 ไล่ขึ้นมา อาจจะแบ่งเป็นทีละอาทิตย์ว่าเราจะทวนบทไหนบ้าง และที่สำคัญต้องทำโจทย์ทุกครั้ง ฟิสิกส์เน้นเรื่องการนำไปใช้ วิเคราะห์ ยิ่งทำโจทย์มากแนวทางในการคิดของเราจะเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้นเมื่อเจอโจทย์ครั้งถัดไป

🔵 เคมี วิชานี้มีทั้งเนื้อหาที่ต้องท่องจำและการคำนวณ ซึ่งควรได้ทั้ง 2 ส่วนนี้ เนื้อหาที่เป็นการจำหรือทำความเข้าใจพยายามจดตาม keyword ของบทนั้น ๆ ส่วนในพาร์ทคำนวณแน่นอนว่าเราต้องแม่น Concept ก่อนพยายามเข้าใจในเนื้อหาและฝึกโจทย์เยอะ ๆ เพื่อเพิ่มมุมมองแนวคิดของโจทย์คำนวณ

🔵 ชีววิทยา วิชานี้เนื้อหาอัดแน่นทุกบท ดังนั้นเวลาทบทวนหรืออ่านพี่แนะนำให้เราจดสรุปไปด้วย เน้นคำที่เราเข้าใจ วาดรูปเน้นเชื่อมโยง รูปจะทำให้เราจำได้มากขึ้น พยายามลองทำโจทย์ตามไปในแต่ละบท ชีวะจะมีศัพท์ที่น้องจะได้เจอเยอะ เราอาจจะจดไว้ตามหมวดหมู่ในโน้ตของเรา จากนั้นค่อยทวนตามที่เราจดไว้

🔵 คณิต แน่นอนว่าวิชานี้เราเน้นการฝึกทำโจทย์ แต่สิ่งที่น้อง ๆ ต้องเก็บก่อนคือเนื้อหาทั้งหมด ในแต่ละบทมีเงื่อนไขหรือนิยามอย่างไร พยายามทบทวนและทำโจทย์เยอะ ๆ พี่แนะนำว่าอาจจะทวนเนื้อหา 1 รอบและทำโจทย์ในบทนั้นด้วยตนเอง ข้อไหนไม่ได้เน้นไว้และกลับไปทวนให้แม่น หมั่นทำเป็นประจำ อาจจะไม่ต้องเยอะแต่ต้องสม่ำเสมอ

🔵 อังกฤษ การเตรียมตัวของวิชานี้พี่ว่าเน้นหลัก ๆ คือคำศัพท์และแกรมม่า ส่วนมากถ้าเป็นศัพท์ก็แนะนำให้ลองฝึกจากหนังสือที่เน้น Vocab ศัพท์คำไหนที่เราเจอบ่อยก็อาจจะโน้ตลงในสมุดของเรา พยายามท่องเป็นประจำ หรืออีกวิธีในการจำศัพท์คือเอาไปใช้ เช่นแต่งประโยค ส่วนแกรมม่าก็พยายามจำ Pattern ของแต่ละรูปแบบ ซึ่งหนีไม่พ้นว่าต้องทำโจทย์ให้เยอะ ๆ

🔵 ไทย เนื้อหาจะเน้นการอ่าน หรือการวิเคราะห์บทความต่าง ๆ ว่าเป็นบทความรูปแบบไหน หรือมีการวิเคราะห์ประโยค ซึ่งเราอาจจะต้องไปทบทวนเนื้อหา นิยามของรูปแบบต่าง ๆ ก่อน และลองทำโจทย์ในเรื่องนั้น ๆ พยายามฝึกโจทย์เยอะ ๆ

🔵 สังคม วิชาสังคมเน้นการจำ ดังนั้นสิ่งที่อยากให้น้อง ๆ ทำไว้คือเวลาอ่านบทนั้น ๆเสร็จพยายามเขียนสรุปในแบบที่ตัวเองเข้าใจ ใช้คำที่ทำให้เข้าใจง่าย หรือเน้นวาดรูปได้ยิ่งดีเพราะสมองเราจะจำภาพได้มากกว่าตัวหนังสือ อาจจะมีสมุดโน้ตสักเล่มเป็นคลังสรุปของเรา เวลาเอามาทวนจะได้ง่ายและไม่ต้องไปเปิดเนื้อหาทั้งหมดเพื่อทวนซ้ำ

 

smileyถ้าหากมีน้องๆท่านใดสนใจสมัครเข้าเรียน สามารถแชทมาถามรายละเอียดวิชาต่างๆ ได้เลยนะคะ.smiley

ID line : @mstmed
โทร. 064-636-4198

#แพทย์, #เข้าเแพทย์, #อยากเป็นหมอ, #สอบหมอ, #ติวเข้าหมอ, #เตรียมตัวเข้าหมอ, #เตรียมสอบหมอ, #DEK67, #หมอ67, #TCAS

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น