คอร์สการันตีเข้าแพทย์ ทันตะ เภสัช

คอร์สการันตีเข้าแพทย์ ทันตะ เภสัช

รหัสคอร์ส :

 A0150

เนื้อหา : 300 ตอน ( 344 ชม. 43 น. )

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: Super Intensive Biology | 01
1 ชั่วโมง 45 นาที
ตอนที่ 2 :: Super Intensive Biology | 02
1 ชั่วโมง 42 นาที
ตอนที่ 3 :: Super Intensive Biology | 03
1 ชั่วโมง 31 นาที
ตอนที่ 4 :: Super Intensive Biology | 04
1 ชั่วโมง 38 นาที
ตอนที่ 5 :: Super Intensive Biology | 05
1 ชั่วโมง 55 นาที
ตอนที่ 6 :: Super Intensive Biology | 06
1 ชั่วโมง 35 นาที
ตอนที่ 7 :: Super Intensive Biology | 07
1 ชั่วโมง 41 นาที
ตอนที่ 8 :: Super Intensive Biology | 08
1 ชั่วโมง 39 นาที
ตอนที่ 9 :: Super Intensive Biology | 09
1 ชั่วโมง 35 นาที
ตอนที่ 10 :: Super Intensive Biology | 10
1 ชั่วโมง 47 นาที
ตอนที่ 1 :: Super Intensive English | 01
2 ชั่วโมง 21 นาที
ตอนที่ 2 :: Super Intensive English | 02
2 ชั่วโมง 41 นาที
ตอนที่ 3 :: Super Intensive English | 03
2 ชั่วโมง 23 นาที
ตอนที่ 4 :: Super Intensive English | 04
2 ชั่วโมง 2 นาที
ตอนที่ 5 :: Super Intensive English | 05
1 ชั่วโมง 24 นาที
ตอนที่ 6 :: Super Intensive English | 06
1 ชั่วโมง 37 นาที
ตอนที่ 7 :: Super Intensive English | 07
1 ชั่วโมง 58 นาที
ตอนที่ 8 :: Super Intensive English | 08
1 ชั่วโมง 55 นาที
ตอนที่ 9 :: Super Intensive English | 09
1 ชั่วโมง 11 นาที
ตอนที่ 1 :: Super Intensive Math | 01
1 ชั่วโมง 59 นาที
ตอนที่ 2 :: Super Intensive Math | 02
1 ชั่วโมง 31 นาที
ตอนที่ 3 :: Super Intensive Math | 03
1 ชั่วโมง 40 นาที
ตอนที่ 4 :: Super Intensive Math | 04
1 ชั่วโมง 31 นาที
ตอนที่ 5 :: Super Intensive Math | 05
1 ชั่วโมง 55 นาที
ตอนที่ 6 :: Super Intensive Math | 06
1 ชั่วโมง 48 นาที
ตอนที่ 7 :: Super Intensive Math | 07
1 ชั่วโมง 35 นาที
ตอนที่ 8 :: Super Intensive Math | 08
1 ชั่วโมง 13 นาที
ตอนที่ 9 :: Super Intensive Math | 09
2 ชั่วโมง 20 นาที
ตอนที่ 10 :: Super Intensive Math | 10
1 ชั่วโมง 59 นาที
ตอนที่ 1 :: Super Intensive Chemical | 01
1 ชั่วโมง 48 นาที
ตอนที่ 2 :: Super Intensive Chemical | 02
1 ชั่วโมง 38 นาที
ตอนที่ 3 :: Super Intensive Chemical | 03
1 ชั่วโมง 21 นาที
ตอนที่ 4 :: Super Intensive Chemical | 04
1 ชั่วโมง 19 นาที
ตอนที่ 5 :: Super Intensive Chemical | 05
2 ชั่วโมง 8 นาที
ตอนที่ 6 :: Super Intensive Chemical | 06
1 ชั่วโมง 35 นาที
ตอนที่ 7 :: Super Intensive Chemical | 07
2 ชั่วโมง 4 นาที
ตอนที่ 8 :: Super Intensive Chemical | 08
1 ชั่วโมง 10 นาที
ตอนที่ 9 :: Super Intensive Chemical | 09
1 ชั่วโมง 17 นาที
ตอนที่ 10 :: Super Intensive Chemical | 10
2 ชั่วโมง 1 นาที