คอร์สสรุปเนื้อหาอังกฤษ (Grammar KILLER)

คอร์สสรุปเนื้อหาอังกฤษ (Grammar KILLER)

รหัสคอร์ส :

 A0037

เนื้อหา : 1 ตอน ( 11 ชม. 25 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ MSTMED

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

*สรุปเนื้อหาอังกฤษ ม.ปลาย

*ติวเข้มสอบแพทย์ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์

*สรุปเนื้อหาที่ใช้ออกสอบจริง

*เทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมตัวอย่างโจทย์*ครอบคลุมทุกหัวข้อ

ID line : @mstmed

โทร. 064-636-4198

 

เนื้อหาสรุปแกรมม่าอังกฤษพร้อมควบคู่ไปกับการทำโจทย์แบบฝึกหัดนับบพันข้อ ประหยัดคุ้มค่า เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่อัดแน่น โดยอาจารย์ผู้สอนมาโดยตรงด้านภาษาอังกฤษ)

สรุปเนื้อหาพื้นฐานม.ปลาย (ม.4-ม.6)

📌 ปูพื้นฐานวิชาอังกฤษสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย สั้น กระชับ ตรงจุดที่ใช้ในการออกข้อสอบ

📌 ทั้งเนื้อหาและฝึกฝนโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่เหมาะสม

📌เรียนแกรมม่า เน้นความเข้าใจ เป็นลำดับขั้นตอน

📌เน้นความเข้าใจ ลดการท่องจำและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง100% เปลี่ยนบทที่เคยว่ายากที่สุด ให้เป็นบทง่ายๆ

1.Nouns

2. VERBS

3. Active Voice & Passive Voice

4. Infinitive with and Infinitive without to

5. PAST MODALS

6. Gerund

7. Participle

8. ADJECTIVES

9. Participle (Adjective)

10. ADVERBS

11. APOSTROPHE

12. PRESPOSITION

13. Coordinating Conjunctions

14. Correlative Conjunction

15. ARTICLES

16. A / An

17. The

18. without article

19. Determiners

20. Tenses

21. Conditional

22. INVERSION

23. Unless

24. COMPARISON (POSITIVE / COMPARATIVE)

25. PAST SUBJUNCTIVE (WISH USAGE)

26. If Only

27. PRESENT SUBJUNCTIVE (AX SHOULD)

28. Would Rather

29. Transitive Verb of Feeling 

30. TRANSITIONS

31. Would Rather

32. Transitive Verb of Feeling 

33. Yet = but

34. Nevertheless , Nonetheless, Although , Though

35. Therefore So

36. In order to , So as to , so that, in order that

37. and, moreover, furthermore, in addition

38. In spite of, Despite, Notwithstanding

39. because of, on account of, as a result of, owing to, due to, thanks to

40. prefixes, Suffixes

41. Interjections

42. Signs&symbols

 

เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขันสนามต่างๆ รับตรงสนามสอบแพทย์ทันตะเภสัชม.รังสิต,เตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทย์ฯหรือ น้องๆ ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดในชั้นเรียนก็สามารถเรียนได้เช่นกัน 

(พร้อมเอกสารประกอบการสอน จัดส่งเอกสารถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ kerry ได้รับเอกสารภายใน1-2วัน)เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขันสนามต่างๆ รับตรงสนามสอบแพทย์ทันตะเภสัชม.รังสิต,เตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทย์ฯหรือ น้องๆ ที่ต้องการเรียนเพิ่มเกรดในชั้นเรียนก็สามารถเรียนได้เช่นกัน 

 

 

 

บทเรียน :