ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

รหัสคอร์ส :

 A0048

เนื้อหา : 10 ตอน ( 28 ชม. 10 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ MSTMED

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: สถิติ
2 ชั่วโมง 43 นาที
ตอนที่ 3 :: จำนวนจริง
3 ชั่วโมง 12 นาที
ตอนที่ 4 :: ฟังก์ชั่น
3 ชั่วโมง 20 นาที
ตอนที่ 5 :: แคลคูลัส
2 ชั่วโมง 19 นาที
ตอนที่ 6 :: เมทริกซ์
2 ชั่วโมง 56 นาที
ตอนที่ 9 :: ตรรกศาสตร์
2 ชั่วโมง 40 นาที
ตอนที่ 10 :: ตรีโกณ
2 ชั่วโมง 35 นาที