Super Intensive Chem ( New )

Super Intensive Chem ( New )

รหัสคอร์ส :

 A0140

เนื้อหา : 10 ตอน ( 16 ชม. 26 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ MSTMED

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: Super Intensive Chem 1
1 ชั่วโมง 48 นาที
ตอนที่ 2 :: Super Intensive Chem 2
1 ชั่วโมง 38 นาที
ตอนที่ 3 :: Super Intensive Chem 3
1 ชั่วโมง 21 นาที
ตอนที่ 4 :: Super Intensive Chem 4
1 ชั่วโมง 19 นาที
ตอนที่ 5 :: Super Intensive Chem 5
2 ชั่วโมง 8 นาที
ตอนที่ 6 :: Super Intensive Chem 6
1 ชั่วโมง 35 นาที
ตอนที่ 7 :: Super Intensive Chem 7
2 ชั่วโมง 4 นาที
ตอนที่ 8 :: Super Intensive Chem 8
1 ชั่วโมง 10 นาที
ตอนที่ 9 :: Super Intensive Chem 9
1 ชั่วโมง 17 นาที
ตอนที่ 10 :: Super Intensive Chem 10
2 ชั่วโมง 1 นาที